کمپ نوروزی مايكروسافت سي آر ام برگزار شد.

Microsoft Dynamics CRM Full Training

دوره كاربر حرفه اي، مدیریت و راهبرری، گزارش سازی و سفارشی سازی  مايكروسافت سي آر ام  با حضور:
 خانم حسینی شرکت سهاتوس
آقای مهندس صدیقی
آقای مهندس ذاکر شرکت پانا رفاه
آقای مهندس صدیقی و آقای مهندس فاضل شرکت کاوش صنعت
آقای مهندس عنصری شرکت بالاست کرج
آقای مهندس هادی زاده فروشگاه براید رزا
آقای مهندس شیشه چی کارخانه شیشه چی
آقای مهندس طاهری
آقای مهندس قدمیاری شرکت آستان قدس رضوی
خانم سادات زاده و سیرجان نژاد فروشگاه براید رزا
 برگزار شد .

به اميد موفقيت روزافزون براي شركت كنندگان

مجتبي احمدي

0 Comments

Leave a Comment


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM