کمپ نوروزی 1395

By admin • May 3, 2018 •

Microsoft Dynamics CRM 2011/2013/2015/2016 (New)

·      آموزش جدیدترین ورژن و مرور ورژن های قبلی

·        جذب محدود فراگیران در پروژه های شرکت

Professional User

مدیر CRM و کاربر حرفه ای

Administration & Reporting

مدیریت، نگهداری و گزارش سازی

Customization

سفارشی سازی

·       اتوماسیون اداری

·       اتوماسیون بازاریابی

·       اتوماسیون فروش

·       اتوماسیون خدمات پس از فروش

·       نصب و راه اندازی

·       امنیت و سطوح دسترسی

·       رفع خطای سرور و  نگهداری

·       گزارش سازی

·       سفارشی سازی

·       پیاده سازی  فرایند ها

·       توسعه

24 و 25 فروردین

25 و 26 فروردین

27و 28 فروردین

300.000 تومان

180.000 تومان

350.000 تومان

·        کل پکیج شامل فیلم آموزشی دوره(ها)، گواهینامه (ها) و  پذیرایی و ناهار می باشد.

·        10% تخفیف ثبت نام کمپ کامل  و 10% تخفیف ثبت نام گروهی.          *  صدور گواهینامه با منشاء اروپا (35$)

www.DynamicsTrain.ir        051-38331825      مکان- مشهد بولوار احمد آبادکمپ نوروزی مایکروسافت CRM در مشهد

دوره کاربری، راهبری و سفارشی سازی   -  24  الی 27فروردین 1395

سال نو را با ارتقاء شغلی آغاز کنید. 

0 Comments

Leave a Comment


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM