دوره دوم آموزش کاربر حرفه ای مایکروسافت CRM  با حضور مدیران و کارشناسان IT، بازرگانی و برنامه ریزی سیستم های شرکت الکترواستیل مشهد، هلدینگ اقتصادی امکان، کارخانه ری صنعت توس و صنایع آموزش آبرنگ 3 برگزار شد.

به امید موفقیت های روز افزون شرکت کنندگان

مجتبی احمدی

0 Comments

Leave a Comment


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM