ارتباط با ما

روابط عمومی: info@dynamicstrain.ir

دفتر مشهد: 05135132201

 ارتباط مستقیم: 09127784292

تلگرام: @dynamicstrain


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM