برگزاری سمینارهای آموزشی آشنایی با Microsoft Dynamics AX 2012آذر و دیماه  94 در مشهد

کد دوره

مدت(ساعت)

نام دورهAX-01

4

آشنائی با امکانات و قابلیت‌های Microsoft Dynamics AX 2012

AX-02

2

بخش اول مالی - Financial

2

بخش دوم مالی - Financial - شامل بهای تمام شده

AX-03

2

تامین و خرید و کنترل کیفیت - Purchasing - Quality Control

AX-04

2

انبار و موجودی - Inventory & Warehouse Management

AX-05

2

فروش - Sales & Marketing

AX-06

2

مدیریت حمل، لجستیک و پخشDistribution -

AX-07

2

بخش اول برنامه ریزی و عملیات تولید - Production Planning

2

بخش دوم برنامه ریزی و عملیات تولیدProduction Planning -

AX-08

2

بخش اول خرده فروشی -  POS & Retail

2

بخش دوم خرده فروشی -POS & Retail

AX-09

4

مرور قابلیت‌های فنی و راهبری
راهبری، مدیریت کاربران، گردش فرآیندها، معماری،
Development

 

 


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM