ششمین دوره مایکروسافت  سی آر ام
Microsoft Dynamics CRM Training (6th round )
Professional Userدوره كاربر حرفه اي مايكروسافت با حضور آقاي مهندس آقايي زاده شركت كمپارس ، آقاي عرفاني از شركت كمپارس ، آقاي محمد خادم زاده از شركت حمل و نقل آرا باختر ، آقاي حامد فاضل از شركت كاوش صنعت ، آقاي مهدي صديقي از شركت كاوش صنعت ، سركار خانم پاسبان از شركت سيسكو ، سركار خانم گنجعلي از شركت بازرگاني مغان ، آقاي مهندس توكلي از شركن كيانت ، با موفقيت برگزار شد .

به اميد موفقيت روز افزون شركت كنندگان .

مجتبي احمدي

0 Comments

Leave a Comment


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM