هشتمين دوره مايكروسافت سي آر ام

Microsoft Dynamics CRM Training (6th round )Professional User

دوره كاربر حرفه اي مايكروسافت سي آر ام با حضور آقاي مهندس توكلي از شركت داتك ، آقاي مهندس مير مطهري از شركت تبليغاتي راف ، آقاي مهندس شاملو از شركت تدبير ماشين ، آقاي مهندس رئوفي برگزار شد .

به اميد موفقيت روزافزون براي شركت كنندگان

مجتبي احمدي

0 Comments

Leave a Comment


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM