هفتمين دوره مايكروسافت سي آر ام

Microsoft Dynamics CRM Training (6th round )
Professional User

دوره کاربر حرفه ای مایکروسافت سی آر ام با حضور آقاي مهندس محمد قرباني از شركت مطالعات اسلامي قم ، سركار خانم شيما حقي از شركت نوين سرام ، سركار خانم سمانه قابل از شركت نوين سرام ، آقاي مهندس شايان يعقوبي از شركت راي صنعت طوسل ، آقاي محمد رمضاني از شركت تواناسازان برگزار شد .

به اميد موفقيت روزافزون براي شركت كنندگان

مجتبي احمدي

0 Comments

Leave a Comment


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM