چهارمین و پنجمین دوره مایکروسافت  سی آر ام
Microsoft Dynamics CRM Training (4th round )
Administration, Reporting and customization

دوره هاي مدیریت راهبرری، و گزارش سازی مایکروسافت داینامیکز سی آر ام و دروره سفارشي سازي مايكروسافت دايناميكز سي آر ام
با حضور
آقای میثم جعفری از شرکت لگراند
آقای مهدی برهان مشاور شرکت پست بانک
آقای علی آبندی از شرکت الکترو استیل
سرکارخانم سرائیان از شرکت الکترو استیل
آقای حسن محمدیان از شرکت افق ره آورد
سرکار خانم یعقوبی از شرکت رای صنعت
برگزار شد

به اميد موفقيت روزافزون شركت كنندگان

مجتبي احمدي

0 Comments

Leave a Comment


دوره آموزش سفارشی سازی

اتوماسیون بازاریابی مایکروسافت CRM

امنیت و مدیریت کاربران در مایکروسافت CRM

اتوماسیون فروش در مایکروسافت CRM

دوره آموزش گزارش سازی

اتوماسیون اداری در مایکروسافت CRM

آموزش نصب و راه اندازی مایکروسافت CRM